Comptable

L’àrea comptable té com a objectiu ajudar a l’empresa en la confecció de la comptabilitat, a interpretar i analitzar la informació comptable així com assessorar contínuament sobre la normativa vigent.

En concret, el departament comptable de l’Assessoria Pagès ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

  • Assessorament sobre legislació comptable vigent, aplicació del NPGC i adaptacions sectorials.
  • Visites periòdiques a l’empresa per dur a terme un seguiment comptable més profund i un anàlisis més eficaç i eficient.
  • Resolució de dubtes i consultes en la confecció diària de la comptabilitat i sobre els assentaments de tancament de l’exercici comptable.
  • Revisions limitades d’auditoria, tipus "Due Diligence".
  • Confecció de comptabilitats d’empresa, d’empresaris i professionals.
  • Elaboració dels comptes anuals i els seu dipòsit al Registre Mercantil, així com la legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris.

Contacti amb nosaltres per rebre més informació.

Contacti amb nosaltres

Banyoles

Telèfon
972 57 24 66
972 57 51 11

E-mail

Horari
De dilluns a divendres
> Matins de 9:00 a 14:00 h
> Tardes de 15:30 a 18:30 h

Barcelona

Telèfon
934 14 08 20

Email