Fiscal

L’àrea fiscal té com objectiu mantenir un contacte directe amb l’empesa i els empresaris, establir uns canals d’informació personalitzats amb els clients i oferir un assessorament permanent de totes les obligacions tributàries per planificar-les tot optimitzant-ne el cost.

En concret, el departament fiscal de l’Assessoria Pagès està format per advocats i economistes i ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

  • Planificació i assessorament integral en matèria tributària personalitzada a empresaris, particulars i societats.
  • Anàlisi de les repercussions fiscals dels resultats de l’activitat econòmica, planificació i estudi de les incidències fiscals del tancament anual i possibles deduccions i bonificacions aplicables.
  • Representació davant l’Administració tributària, resolució d’inspeccions, requeriments i presentació de recursos.
  • Confecció i presentació de tot tipus de declaracions tributàries davant de l’Administració Estatal, Autonòmica o Local.
  • Estudi individualitzat i personalitzat de l’Impost sobre Societats, l’Impost sobre la Renda de les persones físiques i l’Impost sobre el Patrimoni, per poder optimitzar al màxim les repercussions fiscals i el seu cost.

Contacti amb nosaltres per rebre més informació.

Contacti amb nosaltres

Banyoles

Telèfon
972 57 24 66
972 57 51 11

E-mail

Horari
De dilluns a divendres
> Matins de 9:00 a 14:00 h
> Tardes de 15:30 a 18:30 h

Barcelona

Telèfon
934 14 08 20

Email