Gesti patrimonial

Dins de l’assessorament integral que oferim als nostres clients, l’assessorament financer és una part primordial dins de la finalitat de l’Assessoria Pagès de participar de forma activa en el negoci o interessos particulars dels nostres clients.

A l’Assessoria Pagès els professionals dedicats a l’assessorament financer coordinen la seva activitat amb la resta d’àrees professionals de la firma, oferint al client un assessorament integral que permet contemplar els problemes des de tots els punts de vista.

En concret, utilitzem els nostres coneixements en finances, tant en projectes d’inversió a petita com a gran escala, per guiar als nostres clients (particulars i empreses) a prendre les millors decisions, que repercuteixin en la viabilitat del manteniment i creixement de les seves finances. D’aquesta manera, a continuació enumerem els serveis que oferim, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

A empreses

 • Gestió del patrimoni empresarial.
 • Anàlisi d’estats financers i planificació financera.
 • Anàlisi predictiu del creixement de l’empresa.
 • Anàlisis de viabilitat de nous projectes.
 • Disseny i execució d’operacions corporatives.
 • Fiscalitat de les inversions.
 • Assessorament en relleus generacionals.
 • Reorganització dels aspectes fiscals, jurídics i de successió del conjunt patrimonial.

A particulars

 • Gerència i administració integral del conjunt familiar i empresarial (“Family Office”).
 • Planificació estratègica i tàctica de la gestió de la cartera financera.
 • Planificació i organització del patrimoni immobiliari.
 • Protecció del patrimoni familiar.
 • Anàlisi de la distribució del patrimoni en cada moment oferint propostes que millorin el binomi rendibilitat-risc.
 • Fiscalitat de les inversions.

Contacti amb nosaltres per rebre més informaci.

Contacti amb nosaltres

Banyoles

Telfon
972 57 24 66
972 57 51 11

E-mail

Horari
De dilluns a divendres
> Matins de 9:00 a 14:00 h
> Tardes de 15:30 a 18:30 h

Barcelona

Telèfon
934 14 08 20

Email