Laboral

L’assessorament laboral és l’origen del nostre despatx d’advocats i l’àrea de pràctica que tradicionalment ens ha diferenciat de la resta d’assessories i despatxos d’advocats a la província de Girona.

A l’Assessoria Pagès, despatx d’advocats, els professionals dedicats a l’assessorament laboral coordinen la seva activitat amb la resta d’àrees professionals de la firma, oferint al client un assessorament integral que permet contemplar els problemes des de tots els punts de vista.

En concret, assessorem als nostres clients en l’àmbit laboral en tot tipus de situacions i problemàtiques, independentment de la seva condició d’empresaris o particulars i exercint d’advocats o economistes en funció de les seves necessitats. En base a això, a continuació enumerem els serveis que oferim, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

A empreses

 • Assessorament general en l’àmbit laboral.
 • Gestió d’altes d’empreses i legalització davant dels diferents organismes oficials.
 • Confecció de nòmines i liquidacions.
 • Contractacions i subcontractacions de treballadors.
 • Estudi d’acomiadaments, sancions i advertiments.
 • Assessorament i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), estudis econòmics, tramitació i seguiment.
 • Negociació i preparació de convenis col·lectius i pactes d’empresa.
 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.
 • Reestructuracions o tancaments d’empreses, estudis econòmics.
 • Tramitació d’accidents laborals.
 • Tramitacions d’estrangeria.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Protecció de dades.
 • Seguiment i representació en recursos i demandes judicials davant les administracions per faltes de mesures de seguretat, sancions, etc.
 • Defensa i reclamació de qualsevol dret de l’empresa davant de qualsevol jutjat.
 • Gestions integrals a autònoms, altes, baixes, contractació i subcontractació.
 • Societats civils, comunitats de béns.
 • Tramitació d’expedients d’incapacitat temporal o permanent.
 • Arrendaments de negocis o serveis.

A particulars

 • Qualsevol gestió davant dels organismes oficials (serveis de gestoria integral).
 • Tramitació de prestacions de viudetat, orfandat, jubilació, incapacitat permanent en qualsevol grau i defensa davant dels Jutjats Socials.
 • Expedients de discapacitat i declaracions judicials d’incapacitació.
 • Declaracions judicials d’hereus.
 • Reclamacions d’accidents de trànsit, accidents laborals i per faltes de mesures de seguretat contra les empreses.
 • Seguiment i preparació de tot tipus de reclamacions en qualsevol àmbit jurídic.

Contacti amb nosaltres per rebre més informació.

Contacti amb nosaltres

Banyoles

Telèfon
972 57 24 66
972 57 51 11

E-mail

Horari
De dilluns a divendres
> Matins de 9:00 a 14:00 h
> Tardes de 15:30 a 18:30 h

Barcelona

Telèfon
934 14 08 20

Email