Mercantil societari

En l’àrea mercantil s’ofereix assessorament i informació dels aspectes legals en societats, contractació i activitats empresarials i professionals, així com un ventall molt ampli de serveis.

En concret, el departament mercantil de l’Assessoria Pagès ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

  • Constitució de societats (limitades, anònimes, civils, etc.), redacció i adaptació d’estatus socials, nomenament i renovació de càrrecs, poders, etc.
  • Compravenda d’empreses, adquisicions d’accions i/o participacions.
  • Procediments de revisió i auditoria previs a adquisicions de societats i operacions de reestructuració (“Due Diligence”).
  • Assistència a Juntes Generals d’accionistes i Consells d’Administració.
  • Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils.
  • Planificació i anàlisis d’empreses familiars, protocols familiars, planificació de successions i testaments.
  • Redacció, assessorament i negociació de contractes d’arres, compravenda, opcions de compra i lloguers.
  • Registre de marques i noms comercials a nivell nacional, comunitari i internacional.

Contacti amb nosaltres per rebre més informació.

Contacti amb nosaltres

Banyoles

Telèfon
972 57 24 66
972 57 51 11

E-mail

Horari
De dilluns a divendres
> Matins de 9:00 a 14:00 h
> Tardes de 15:30 a 18:30 h

Barcelona

Telèfon
934 14 08 20

Email