Els nostres professionals

Isabel Pagès i Heras

És Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1978) i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1977).

Advocada, col·legiada n. 807 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, Agent d’assegurances i Administradora Concursal.

Especialitzada en Dret Laboral, Seguretat Social, Dret Patrimonial i Dret Administratiu.

Sòcia del despatx, és responsable de clients de l’àrea laboral i d’assegurances. Es va incorporar a l’Assessoria Pagès el 1983 i posseeix una gran experiència en Dret Laboral i específicament en Seguretat Social, així com en temes patrimonials, administratius i d’assegurances.

Abans de la seva incorporació a l’Assessoria Pagès, va treballar com a advocada a Barcelona obtenint una àmplia formació en tots els àmbits jurídics entre els anys 1978 i 1983.

Addicionalment, durant la seva carrera professional ha dut a terme diverses tasques professionals relacionades amb el món jurídic i, especialment, del Dret Laboral i de la Seguretat Social, d’entre les quals destaquen les següents:

  • Secretària de la Confederació de Cambres Agràries de Catalunya.
  • Professora de l’Escola de Pràctica Jurídica de Girona en matèria de Seguretat Social, des de l’inici de l’Escola el 2002 fins al 2007, formant a futurs advocats.
  • Ha impartit cursos monogràfics sobre Seguretat Social a la Universitat de Girona.
  • Actual membre de la Comissió de Dret Laboral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

Francesc Xavier Pagès i Heras

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1987).

Advocat, col·legiat n. 1.103 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona. Agent d'assegurances i Gestor administratiu.

Especialitzat en Dret Laboral, Seguretat Social i en la gestió de tot tipus de temes vinculats amb relacions laborals.

Soci del despatx, és responsable de clients de l'àrea laboral, Seguretat Social i assegurances. Es va incorporar a l’Assessoria Pagès el 1987 i s'encarrega de gestionar els temes laborals, des de la confecció de nòmines, contractes de treball i Seguretat Social, fins a tot tipus d'Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), acomiadaments, sancions, etc. Té una gran experiència en procediments judicials, realitzant tot tipus de judicis relacionats amb l'aplicació de la normativa laboral.

Addicionalment, durant la seva carrera professional ha dut a terme diverses tasques professionals relacionades amb el món jurídic i, especialment, del Dret Laboral i de la Seguretat Social, d'entre les quals destaquen les següents:

  • Membre actiu de la Comissió de Dret Laboral de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona.
  • Membre actiu del Tribunal Laboral de Catalunya.

Pere Espar Pagès

Ha cursat en Dret (2008) i Administració i Direcció d’Empreses (2010) per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, llicenciant-se amb el millor expedient acadèmic de la promoció de la doble llicenciatura 2004-2010.

Advocat, col·legiat nº 35.911 de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Especialitzat en Dret Fiscal i Comptable, Dret Laboral, Seguretat Social i gestió patrimonial.

Incorporat a la firma el 2013, després de 4 anys al departament fiscal del despatx J&A Garrigues y Asesores Tributarios (2009-2013), firma líder a l’estat espanyol i condecorat amb els més prestigiosos premis tant a nivell estatal com europeu. A J&A Garrigues y Asesores Tributarios va cursar el Máster Executive en Derecho Empresarial del Centre d’Estudis Garrigues, especialitzat en l’assessorament empresarial i financer i impartit per professionals del Dret de tots els àmbits junt amb professors de la Harvard Lay School.

Ha cursat, a més, el Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social, impartit per l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra (2013-2015) i el Màster en Gestió Laboral de l’Activitat Internacional d’Empreses i Treballadors, a la Universitat de Girona (2015-2016).

Durant la seva carrera professional ha dut a terme diverses tasques professionals relacionades amb el món jurídic, d’entre les quals destaquen les següents:

    • Va ser seleccionat entre els professionals del despatx J&A Garrigues y Asesores Tributarios per impartir classes de Dret Tributari als professionals de nova incorporació (2012).
    • Li va ser atorgada la beca de col·laboració al Departament de Dret financer i tributari de la Universitat Pompeu Fabra, permetent-li participar activament en la preparació com a professor de les assignatures de dret financer i tributari.