Especialistes en l'assessoria integral a empreses i particulars

Socis

Isabel Pagès i Heras

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1978) i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1977).

Advocada, col·legiada n. 807 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, Agent d’assegurances i Administradora Concursal.

Especialitzada en Dret Laboral, Seguretat Social, Dret Patrimonial i Dret Administratiu.

Sòcia del despatx, és responsable de clients de l’àrea laboral i d’assegurances. Es va incorporar a l’Assessoria Pagès el 1983 i posseeix una gran experiència en Dret Laboral i específicament en Seguretat Social, així com en temes patrimonials, administratius i d’assegurances.

Abans de la seva incorporació a l’Assessoria Pagès, va treballar com a advocada a Barcelona obtenint una àmplia formació en tots els àmbits jurídics entre els anys 1978 i 1983.

Addicionalment, durant la seva carrera professional ha dut a terme diverses tasques professionals relacionades amb el món jurídic i, especialment, del Dret Laboral i de la Seguretat Social, d’entre les quals destaquen les següents:

  • Secretària de la Confederació de Cambres Agràries de Catalunya.
  • Professora de l’Escola de Pràctica Jurídica de Girona en matèria de Seguretat Social, des de l’inici de l’Escola el 2002 fins al 2007, formant a futurs advocats.
  • Ha impartit cursos monogràfics sobre Seguretat Social a la Universitat de Girona.
  • Membre actiu de la Comissió de Dret Laboral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

Francesc Xavier Pagès i Heras

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1987).

Advocat, col·legiat n. 1.103 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona. Agent d'assegurances i Gestor administratiu.

Especialitzat en Dret Laboral, Seguretat Social i en la gestió de tot tipus de temes vinculats amb relacions laborals.

Soci del despatx, és responsable de clients de l'àrea laboral, Seguretat Social i assegurances. Es va incorporar a l’Assessoria Pagès el 1987 i s'encarrega de gestionar els temes laborals, des de la confecció de nòmines, contractes de treball i Seguretat Social, fins a tot tipus d'Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO), acomiadaments, sancions, etc. Té una gran experiència en procediments judicials, realitzant tot tipus de judicis relacionats amb l'aplicació de la normativa laboral.

Addicionalment, durant la seva carrera professional ha dut a terme diverses tasques professionals relacionades amb el món jurídic i, especialment, del Dret Laboral i de la Seguretat Social, d'entre les quals destaquen les següents:

  • Membre actiu de la Comissió de Dret Laboral de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona.
  • Membre actiu del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

Contacti amb nosaltres

Banyoles

Telèfon
972 57 24 66
972 57 51 11

E-mail

Horari
De dilluns a divendres
> Matins de 9:00 a 14:00 h
> Tardes de 15:30 a 18:30 h

Barcelona

Telèfon
934 14 08 20

Email

abogados Banyoles