Francesc Xavier Pagès Heras

Soci

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1987).

Advocat, col·legiat n. 1.103 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona. Agent d’assegurances i Gestor administratiu.

Especialitzat en Dret Laboral, Seguretat Social i en la gestió de tot tipus de temes vinculats amb relacions laborals.

Soci del despatx, és responsable de clients de l’àrea laboral, Seguretat Social i assegurances. Es va incorporar a l’Assessoria Pagès el 1987 i s’encarrega de gestionar els temes laborals, des de la confecció de nòmines, contractes de treball i Seguretat Social, fins a tot tipus d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), acomiadaments, sancions, etc. Té una gran experiència en procediments judicials, realitzant tot tipus de judicis relacionats amb l’aplicació de la normativa laboral.

Addicionalment, durant la seva carrera professional ha dut a terme diverses tasques professionals relacionades amb el món jurídic i, especialment, del Dret Laboral i de la Seguretat Social, d’entre les quals destaquen les següents:

  • Membre actiu de la Comissió de Dret Laboral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
  • Membre actiu del Tribunal Laboral de Catalunya.