Isabel Pagès Heras

Socia

És Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1978) i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1977).

Advocada, col·legiada n. 807 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, Agent d’assegurances i Administradora Concursal.

Especialitzada en Dret Laboral, Seguretat Social, Dret Patrimonial i Dret Administratiu.

Sòcia del despatx, és responsable de clients de l’àrea laboral i d’assegurances. Es va incorporar a l’Assessoria Pagès el 1983 i posseeix una gran experiència en Dret Laboral i específicament en Seguretat Social, així com en temes patrimonials, administratius i d’assegurances.

Abans de la seva incorporació a l’Assessoria Pagès, va treballar com a advocada a Barcelona obtenint una àmplia formació en tots els àmbits jurídics entre els anys 1978 i 1983.

Addicionalment, durant la seva carrera professional ha dut a terme diverses tasques professionals relacionades amb el món jurídic i, especialment, del Dret Laboral i de la Seguretat Social, d’entre les quals destaquen les següents:

  • Secretària de la Confederació de Cambres Agràries de Catalunya.
  • Professora de l’Escola de Pràctica Jurídica de Girona en matèria de Seguretat Social, des de l’inici de l’Escola el 2002 fins al 2007, formant a futurs advocats.
  • Ha impartit cursos monogràfics sobre Seguretat Social a la Universitat de Girona.
  • Actual membre de la Comissió de Dret Laboral de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.